קרקע חקלאית - ההפקעה

מהי ההפקעה? למה מבצעים אותה ? כמה מפקיעים ?

כאשר מתבצע תהליך ההפשרה של שטחים חקלאיים יש להכין שטחים שישמשו לדרכים, מבני ציבור ועוד מעבר לשטחים שמיועדים למגורים.

הרשות המקומית באזור יכולה להפקיע עד 40 אחוז מהשטח אשר ברשותנו ללא פיצוי.

כאשר ישנה הפקעה שמאי מקרקעין ידאג לבצע הערכה בצורה כזו ששווי המגרשים ישאר שווה על ידי פיצוי בין מגרשים ששווים עלה בגלל שימוש קרקע טוב יותר הרשום בתוכנית, כך שלבסוף כל בעלי המקרקעין יקבלו את חלקם באופן שווה כתוצאה מההפקעה, והרווח יהיה שווה כתוצאה מהתוכנית ושימושי הקרקע.

למעשה אנשים רבים נבהלים מהמושג "הפקעה" אך בהסבר קטן וברור תבינו שלמעשה פעולה זו עובדת לטובתכם במקרה של מגרשים וקרקעות להשקעה.

למה בעצם מפקיעים את הקרקע

כאשר נוצרת שכונה חדשה על קרקע שכיום אין עליה למעשה שום שימוש מלבד חקלאי יש צורך בתשתיות לשכונה כגון : דרכים, מוסדות ציבור (גני ילדים, מרפאה, מתנ"ס, גנים ציבוריים, שטחים ירוקים וכו) כל זה דורש מקום ולכן על מנת להקים את כל אלו לוקחים שטח בדרך כלל בסדר גודל של 40 אחוז מסה"כ השטח של כל בעלי השטחים לטובת שימושים אלו.

האם ההפקעה פוגעת לי בשווי

להפך במידה ויש הפקעה סימן שתהליך ההפשרה נמצא בעיצומו וכבר בשלב זה אותה קרקע עליה שילמתם לצורך הדוגמה מאה אלף ש"ח שווה כבר פי כמה וכמה על אף ההפקעה.

האם מפקיעים מכל בעלי הקרקע

התשובה לכך היא חיובית כל בעלי הקרקע בשטח יופקעו במידה שווה בלי להתחשב בשטח אשר ברשותם אלא באחוז ההפקעה שווה לכולם.

לסיכום

הפקעה היא חלק מהתהליך בו הקרקע הופכת שימוש חקלאי לשימוש למגורים תעשיה (לפי התב"ע) ולכן אין להיבהל ממושג זה ולהפך שהגעתם לשלב זה תעלו חיוך על שפתיכם הקרקע שלכם שווה עשרות מונים יותר.

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל