ועדה מחוזית לתכנון ובניה


הועדה המחוזית לתיכנון ובניה אחראית לביצוע והתווית הדרך על פי תוכניות המתאר הארציות שמוציאה המועצה הארצית לתכנון ובניה על פי מדרג התיכנון במדינת ישראל.

הועדה דנה בערעורים שהוגשו על תוכניות הועדה המקומית לתיכנון ובניה ומאשרת את התוכניות שהגשו על ידי הועדה המקומית לתיכנון ובניה.

בישראל קיימים 6 מחוזות כאשר בכל אחד מהם קיימת מועצה ועדה עצמאית שאחראית לועדות המקומיות שבתחומה.

המחוזות הם : מחוז הצפון, מחוז צפון, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז דרום ומחוז ירושלים.

הועדה מתפקדת הן כגוף שיפוטי והן כגוף תיכנוני.

אחד מתפקידה אותם נראה בעיקר ונתייחס אליהם הוא התמ"מ - תוכניות מתאר מחוזיות, תוכניות אלו למעשה הן המתווה על פיו נוכל לראות את המדיניות העתידית של כל מחוז ומחוז בתייחסות לנושאים הנדלניים השונים.

 

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל