מגרשים בדיקה פיזית


מאמר זה נוגע למגרשים לבניה עצמית מידית בלבד.


בחלק זה של האתר ניגע בנקודות הבאות מגרשים למכירה בדיקות פיזיות

  • מהם הפרמטרים הפיזיים שעלינו לבדוק ואיך הם משליכים עלינו.
  • אלו פרמטרים פיזיים קיימים ולמה לשים לב.
  • מושגים שחובה לדעת לפני שקונים מגרש.בשלב בחינת המגרש עלינו לבדוק מספר פרמטרים פיזיים

צורת המגרש - האם צורתו הקיימת מתאימה תכנונית לתוכניות הבניה בפועל , האם ישנם שטחים שלא יהיה ניתן לנצל עקב הצורה הפיזית של המגרש.

שיפוע המגרש - מהו שיפוע המגרש ומה ההשלכות התכנוניות והכספיות של שיפוע זה, מגרשים מסוימים נמצאים בשיפוע אשר יכול להשפיע על עלויות הבניה ועל תכנון בנין המגורים שלנו.

גובה המגרש - האם המגרש גבוה יותר ממגרשים קיימים, האם גובה המגרש ביחס לכביש מתאים או האם נצטרך מילוי קרקע.

סוג הקרקע - האם סוג הקרקע מתאים לבניה מידית או האם נזדקק ליסודות וביסוסים שונים, סוג הקרקע יכול להשליך על יציבות המבנה.

מי תהום - מהו מרחק המגרש מהים , האם נוכל לבנות מרתף.

על כל שאלות אלו לענות בטרם נקנה את המגרש על מנת לוודא כי אכן התוכניות של בית חלומותינו מתאימים לנתוני המגרש הפיזיים ולהשלכות העלויות של אותם נתונים.

גוש - שטח רצוף וגדול, המדינה כולה מחולקת לגושים, שמות הגושים הם מספרים.

חלקה - כל גוש מחולק למספר חלקות שמזוהים במספרים.

מגרש - לעיתים כל חלקה מחולקת למגרשים ומגרש הוא הוא יחידה מיועדת לבניה כיחידה תכנונית.

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל