מגרשים בדיקת אדריכלבחלק זה של האתר נבין את ההיבטים הבאים על מגרשים למכירה
 

  • מהי תב"ע
  • איך נפרש פרמטרים בתב"ע
  • תוכניות מתאר החלות על מגרש ומה ההשלכות שלהם.
  • מהו תשריט.
  • מידת ההתאמה של המגרש לדרישות שלנו.
  • מה האדריכל בודק ומה עלינו לבדוק.כיצד נראה תשריט תב"ע (תוכנית בניין עיר) ואיך נפרש אותם

תבע לדוגמא

מדינת ישראל מחולקת למחוזות כאשר על על אזור ממונה ועדה מחוזית לתכנון ובניה והיא זו שממונה מאשרת את התוכניות השונות.

בתוכניות מופעים חלוקה לאזורים שונים כגון : אזור חקלאי , אזור לתעשייה, אזור לבניה רוויה, אזור לבניה צמודת קרקע.

מידע על חוקי תכנון ובניה בהקשר מגרשים

אחוזי בניה - השטח המותר לבניה ביחס לשיטחו של המגרש לצורך הדוגמה

אחוזי הבניה הם 45 אחוז.

שטח המגרש 1000 מר (1 דונם)

השטח המותר לבניה יהיה 450 מר לפי התחשיב של 1000 * 45 אחוז = 450 מר.

בנוסף מופיעים בתוכנית מספר הקומות המותרים לבניה.

הגדרת קוויי בניין

בתוכנית יגדרו המרחקים בהם ניתן לבנות מגבול המגרש.


חישובי שטחים

בבניין ישנם בגדרות לשטחים השונים

שטחים למטרות עיקריות - שטחים אלו מוגדרים כשטחים הישירים המוגדרים לבניה לפי אופן השימוש העיקרי בתוכנית, לדוגמה : השטחים למגורים או במבנים מסחריים השטחים המיועדים למסחר.

שטחים למטרות שירות - שטחים כגון מבוא (לובי), ממ"ד, חדרי מכונות מחסנים וכדומה.

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל