מגרש לבניה עצמית

מגרש לבניה עצמית הוא מושג שמשמעותו הוא מגרש שיעודו מבחינה חוקית ותיכנונית לבנות בניה צמודת קרקע כלומר בניה נמוכה לפי  התב"ע החלה על האזור.

מגרשים לבניה עצמית בדרך כלל משווקים על ידי חברות מועצות בשטחים כפריים.

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל