תב"ע (תוכנית בניין עיר)

תב"ע - תוכנית בניין עיר היא תוכנית שמטרתה להסדיר את שימושי הקרקע, יעודי הקרקע, ותכנון המקרקעין בשטח קרקע נתון.

התוכנית מורכבת משני מסמכים עיקריים 

התשריט

התשריט הוא מסמך שכולל מפה שמתארת את המצב אליו מתייחסת התוכנית, במפה זו נראה את יעודי הקרקע, דרכים, שימושי קרקע שונים בתוכנית, השימושים יצבעו בצבעים שונים התוכנית ערוכה לפי כללים קבועים שנקבעו על ידי משרד הפנים(מבא"ת 2006).

התקנון

התקנון הוא למעשה פירוט מדוייק יותר ומפורט של התשריט.

אז איך נראה תשריט תב"ע

תב

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל