תוכנית אב


תוכנית אב היא תוכנית שאינה בעלת חשיבות סטטורית או תיכנונית אלא מטרתה להמחיש ולהתוות את אופן וצורת החשיבה התיכנוני של הרשות, על פי תוכניות האב נוכל להבין להיכן מכוונת הרשות המקומית, כיצד היא רואה ומנתחת את פני העיר וכיצד היתה רוצה לשנותם.

מקריאה של תוכניות אלו נוכל להבין לעומק את התוכניות העתידיות שיתוו בעתיד ולהסיק מסקנות חשובות על מגמות הנדל"ן העתידיות של ברמת העיר והאזור.

תוכניות אב עוסקות בנושאים שונים החל מתחבורה, פיתוח איזורי תעשיה, פיתוח מוקדים עירוניים חדשים וקיימים ונתונים שמומלץ לדעת הן ליזמי נדל"ו והן למשקיעי נדל"ן ואף לאלו מכם שמעונינים לדעת לאן הולכם פני הדברים בנדל"ן בעירם.

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל