תוכנית מפורטת


תוכנית מפורטת היא התוכנית הנמוכה ביותר במדרג התיכנון בישראל, בדרך כלל בתוכנית זו יפורטו פרטים על שטח מוגבל, בעיקר תוכניות כגון הקצאות לצרכי ציבור, הקצאות לדרכים ולמעשה נמצא בה פירוט של תוכניות תב"ע או תוכניות מתאר מקומיות שעסקות בפרטים ונתונים ברמת מאקרו גבוהה יותר.


לנוחיותכם צירפתי גישה למאגר המידע הממשלתי

לצפיה בתוכניות מתאר באיזורך לחץ כאן

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל