תמ"א 35

מהי תמ"א 35


תמ"א 35 הנה קריטית להבנת נושא הפשרת קרקעות חקלאיות אך על מנת שאוכל להסביר את הנושא אני חייב לפרוס בפניכם את המבנה התכנוני במדינת ישראל ועוד נושאים המקיפים וקריטיים להבנה.


תוכנית מתאר ארצית מספר 35 הנה חלק מתוכניות שנוצרו על ידי הועדה הארצית לתכנון ובניה שמטרתם היא הכוונה של תוכניות במדרג העירוני, אסביר בקצרה כיצד בנוי מערך התכנון בישראל על מנת שנוכל להבין את הנושא הקריטי של תמ"א 35 וההשלכות שלה לגבי הפשרת קרקע חקלאית.

ועדות התכנון במדינת ישראל

הועדה הארצית לתכנון ובניה

היא ראש הפירמידה היא מייצרת תכניות מתאר ארציות בנושאים השונים של תכנון הארץ החל מרמת הכבישים ועד פיתוח עירוני ולעינינו תמ"א 35, אחריה במדרג העירוני ישנם


הועדות המחוזיות לתכנון ובניה

שיוצקות תוכניות מתאר מחוזיות שנשענות על התוכניות הארציות , ובבסיס הפירמידה קיימות תוכניות המתאר המקומיות שנשענות על התוכניות המחוזיות וכפופות להם.

הועדות המקומיות לתכנון ובניה

ועדות אלו הן ברמה העירונית כלומר ברמת העיר או המועצה האזורית, למעשה ועדות אלו הן אלו שיוצקות לתוך התוכניות את התהליכים הקטנים ביותר והפרטניים ביותר.


אז איך כל המבנה התכנוני מתקשר לתמ"א 35

אחרי שהבנו את המבנה התכנוני ואיך תוכנית מתאר ארצית משפיעה על רמת התכנון המקומי אסביר מהי תמ"א 35 ואיך היא קשורה לנושא הפשרת קרקע חקלאית.

אחת מהמטרות לשמם נכתבה תמ"א 35 היא שימור מרקמים חקלאיים , ושימור מרקמים אורבניים , משמעות המשפט הזה היא שאזורים חקלאיים ישארו חקלאיים ועיקר הפיתוח יהיה במתחמים עירוניים וזאת על מנת לשמור על שטחים פתוחים ורצף פתוח ולמנוע הפיכת שטחים חקלאיים לאזורי בניה בצורה כזו שכל הקרקע בין חדרה לגדרה תהיה אזור בנוי במקשה אחת צפופה, על מנת למנוע מצב זה הוגדר הביטוי " פיתוח צמוד דופן" .

פיתוח צמוד דופן - משמעות הביטוי היא קרקע תופשר אם מיקומה הנוכחי צמוד לתשתית קיימת ולישוב קיים , במידה והקרקע מרוחקת וכפועל יוצא נדרשים להעביר תשתיות סיכויי ההפשרה יורדים באופן ניכר.

הגבלת אוכלוסין - תמ"א 35 הגדירה ישובים בארץ ואת מספר האוכלוסין הצפוי באותם ישובים , במידה ומס התושבים הנוכחי מתקרב או גבוה למגבלה סיכויי ההפשרה יורדים באופן ניכר.


תמ"א 35 הלכה למעשה

צירפתי את תמ"א 35  לנוחיותכם על מנת שתוכלו לצפות בתוכנית - תמ"א 35

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל