איחוד וחלוקה מחדש (פרצלציה)


מטרת תוכנית איחוד וחלוקה רהפרצלציה  היא לבצע חלוקה של השטח בין כל בעלי הקרקע בצורה צודקת ולהקצות שטח למבני ציבור דרכים ועוד.

המטרה היא  שלתוכנית מתאר מקומית לחלוקה מחדש בהתאם לתוכנית המתאר החדשה וזאת בכדי לאפשר פיתוח השטח בצורה הטובה והאופטימלית ביותר לטובת כל הצדדים שהם בעלי הקרקעץ

בנוגע לענינו כאשר הקרקע עוברת תהליך של הפשרה יש לבצע הקצאה של חלק מהשטח לצורך פיתוח עירוני ולבצע חלוקה צודקת בין כל בעלי הקרקע על מנת שכולם יקבלו תמורה שווה.

השלב התיכנוני והמעשי הוא איחוד מחדש של כל הקרקע ואז ביצוע חלוקה לפי הפרמטרים הבאים:

1.המגרש שיוקצה מחדש יהיה בסמיכות גאוגרפית ככול האפשר למיקום הישן.
2.שמירה על שווי המגרש על פי השווי הקודם ככול האפשר.
3.במידה ולא ניתן לשמור על שווי יבוצעו תשלומי איזון.


ביצוע האיחוד וחלוקה מבוצע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הראשות המקומית. 

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל