מס רכישה מגרשים

מס רכישה מגרשים
ערך הנכס:     
קבוצת מדרגות מס:
סה"כ עלות מס רכישה:מחשבון לחישוב מס רכישה על מגרשים

מגרשים 6 אחוז מהשקל הראשון

מדרגות מס רכישה  המעודכנות ביותר לגבי דירות.


מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2019 ועד 15.1.2020:


1. על חלק השווי עד 1,696,750 ש"ח – לא ישולם מס.

2. מעל 1,696,750 ש"ח ועד 2,012,560 ש"ח –     3.5%.

3. מעל 2,012,560 ש"ח ועד 5,192,150 ש"ח –    5%.

4. מעל 5,192,150 ש"ח ועד 17,307,170 ש"ח  – 8%.

5. מעל 17,307,170 ש"ח – 10%.
 

 


מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה)  

1. עד 5,194,225 ש"ח – 8%.
 
2. מעל 5,194,225 ש"ח ועד בכלל – 10%.
 


 

 

 

 

 

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל