מחשבון לחישוב תשואה

מחשבון לחישוב תשואה
מחירו האמיתי של הנכס:
שכר הדירה שיתקבל:
מספר חודשים:
תשואה:

מחשבון לחישוב תשואה 

חישוב על פי 12 חודשים הינו חישוב תשואה תיאורטי.

חישוב על פי 11 חודשיים הנו פרקטי יותר ולוקח בתוכו עלויות כגון תיקונים נזקים וכדומה.

  

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
מאגר המגרשים הגדול בישראל וכל מה שחובה לדעת שקונים מגרש להשקעה ולבניה
קבוצת נדל״ן דיל